Bảng Màu Vải May Balo Túi Xách

Vải 600 PVC

Lưới 3 lớp

Bố 300 2 màu

Bố 900 PVC

Bố 1680 PVC

Bố 420 PVC

Bố 300 2 màu rằng ri

Dù xéo

Bố 300 lính

Dù trang trí bóng

Dù tổ ông

Bố 600 2 mặt lưng dẻo

Dù lạnh

Lươi 3 lớp cao cấp

900 PU

Áo da

Vải Canvas hạt nhỏ

Vải Canvas hạt lớn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo 091.971.9944