Quy trình đặt hàng Hưng Thịnh

1. Thiết kế balo có logo

2. Lên mẫu balo cho khách hàng duyệt, nếu khách đồng ý mẫu thì ký duyệt lên mẫu balo đã duyệt

3. Tiến hành ký hợp đồng

4. Sản xuất hàng​: 10 - 30 ngày

5. Giao hàng

6. Bảo hành từ 03 - 06 tháng​