Bảng Giá May Balo Túi Xách – Hưng Thịnh

I. Balo

1. Balo mầm non

Mẫu mầm non đơn giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Ghi chú

30  - < 100

90.000 - 130.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

​Màu thứ 2: 1k/màu

Logo thêu < 15cm​: 3k - 5k​

100 - < 500

60.000 - 75.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

55.000 - 65.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày

Mẫu mầm non tầm trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

100.000 - 160.000

10 - 15 ngày

In màu đầu tiên: 2k

​Màu thứ 2: 1k/màu

Logo thêu < 15cm​: 3k - 5k​

100 - < 500

85.000 - 110.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

80.000 - 85.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày

2. Balo Tiểu Học

Mẫu học sinh đơn giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

100.000 - 140.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

78.000 - 95.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

68.000 - 78.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày

Mẫu học sinh tầm trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

120.000 - 140.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

90.000 - 100.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

78.000 - 90.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày

3. Cặp Học Sinh

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

110.000 - 150.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

93.000 - 110.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

80.000 - 93.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

20 - 35 ngày

4. Balo Trung Học

Mẫu đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

100.000 - 160.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

80.000 - 95.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

75.000 - 85.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 40 ngày

Mẫu Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

130.000 - 180.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

95.000 - 120.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

87.000 - 95.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 40 ngày

5. Balo Quà Tặng Laptop Người Lớn

Mẫu Đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

140.000 - 190.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

85.000 - 100.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

78.000 - 85.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

Mẫu Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

150.000 - 220.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

108.000 - 130.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

95.000 - 110.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

6. Balo Quà Tặng Laptop​ Size Đại

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

150.000 - 220.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

90.000 - 105.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

80.000 - 95.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

145.000 - 250.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

120.000 - 140.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

105.000 - 120.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

II. Túi Xách 1

1. Túi Trống mẫu đơn giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

130.000 - 160.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

95.000 - 130.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

85.000 - 95.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

2. Túi Trống mẫu tầm trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

150.000 - 180.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

125.000 - 145.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

115.000 - 125.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

3. Túi Đeo Chéo

Mẫu Đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

50  - < 100

70.000 - 100.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

58.000 - 72.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

52.000 - 60.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

Mẫu Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

50  - < 100

100.000 - 150.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

80.000 - 95.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

68.000 - 78.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

4. Túi Bao Tử

Mẫu Đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

50  - < 100

55.000 - 70.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

47.000 - 55.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

42.000 - 45.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

Mẫu Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

50  - < 100

80.000 - 100.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

65.000 - 75.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

60.000 - 65.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

5. Túi Giao Hàng

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

250.000 - 300.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

180.000 - 200.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

160.000 - 180.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

6.​ Túi Giữ Nhiệt

Mẫu Đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

70.000 - 100.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 500

45.000 - 60.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

35.000 - 45.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

Mẫu Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

85.000 - 95.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 500

70.000 - 85.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

60.000 - 70.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

7. Túi Xách Đựng Laptop

Mẫu Đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

120.000 - 160.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

90.000 - 100.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

70.000 - 95.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

Mẫu Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

30  - < 100

120.000 - 160.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

95.000 - 110.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

85.000 - 95.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

8. Túi​ Đựng IPAD

Mẫu Đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

75.000 - 85.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 500

55.000 - 70.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

50.000 - 55.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

Mẫu Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

50  - < 100

100.000 - 130.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

100 - < 500

80.000 - 90.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

70.000 - 80.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

9. Túi Chống Sốc

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 500

31.000 - 35.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

500 - < 1.000

25.000 - 30.000

10 - 15 ngày

1.000 - < 3.000

20.000 - 23.000

15 - 20 ngày

> 3.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

10. Túi Hộp Bút

Mẫu Đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

25.000 - 30.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 500

20.000 - 25.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

15.000 - 18.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

Mẫu Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

35.000 - 40.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 500

26.000 - 32.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

22.000 - 26.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

11. Túi ​Mỹ Phẩm​

Mẫu Đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

20.000 - 30.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 1.000

13.000 - 18.000

10 - 15 ngày

1.000 - < 3.000

9.000 - 12.000

10 - 15 ngày

> 3.000

Liên Hệ

15 - 18 ngày

Mẫu Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100 - < 300

50.000 - 80.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 1.000

35.000 - 45.000

10 - 15 ngày

1.000 - < 3.000

30.000 - 35.000

15 - 20 ngày

> 3.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

III. Balo Kéo - Vali

1. Balo Kéo

Mẫu Balo Kéo Đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

190.000 - 230.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 500

170.000 - 190.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

160.000 - 170.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

Mẫu Balo Kéo Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

220.000 - 280.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 500

190.000 - 220.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

180.000 - 190.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

2. Túi Cần Kéo

Mẫu Đơn Giản

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

230.000 - 300.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 500

200.000 - 230.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

180.000 - 200.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

Mẫu Tầm Trung

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

270.000 - 390.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 500

260.000 - 270.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

210.000 - 250.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

3. Vali​​

Số lượng

Giá (VNĐ) *

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 300

350.000 - 400.000

10 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

300 - < 500

300.000 - 340.000

10 - 15 ngày

500 - < 1.000

270.000 - 300.000

15 - 20 ngày

> 1.000

Liên Hệ

30 - 45 ngày

IV. Túi Vải

1. Túi Vải Không Dệt

Số lượng

Giá

Giao Hàng

Khuyến mãi

500  - < 1.000

7.000 - 11.000

7 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

1.000 - < 3.000

5.000 - 8.000

7 - 15 ngày

3.000 - < 10.000

4.000 - 6.000

7 - 15 ngày

> 10.000

Liên Hệ

Liên hệ

2. Túi Canvas

Mẫu Đơn Giản

Số lượng

Giá

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 500

27.000 - 35.000

7 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

500 - < 2.000

23.000 - 32.000

7 - 15 ngày

2.000 - < 5.000

18.000 - 26.000

7 - 15 ngày

> 5.000

Liên Hệ

Liên hệ

Mẫu Thời Trang

Số lượng

Giá

Giao Hàng

Khuyến mãi

100  - < 500

55.000 - 80.000

7 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

500 - < 1.000

45.000 - 55.000

7 - 15 ngày

1.000 - < 3.000

38.000 - 45.000

7 - 15 ngày

> 3.000

Liên Hệ

Liên hệ

3. Túi vải dệt PP​​

Số lượng

Giá

Giao Hàng

Khuyến mãi

500  - < 1.000

18.000 - 25.000

7 - 15 ngày

 • Thiết kế miễn phí
 • Tư vấn tận nơi
 • May mẫu miễn phí

1.000 - < 5.000

16.000 - 18.000

7 - 15 ngày

5.000 - < 10.000

14.000 - 16.000

7 - 15 ngày

> 10.000

Liên Hệ

Liên hệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zalo 0919.83.99.44