Phương Thức thanh toán của xưởng may Hưng Thịnh

  • Thanh Toán lần 1: 40% tổng giá trị  hợp đồng.
  • Thanh toán phần còn lại:  sau 15 ngày kể từ ngày giao hàng

Thông tin tài khoản ngân hàng

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

CTK: Công Ty TNHH Thời Trang Ziversy

Số TK: 68782368

(Chi nhánh HCM)